Visi, Misi dan Strategi

Visi

Menjadi hospital rehabilitasi bertaraf dunia dengan memberikan perkhidmatan kesihatan yang menyeluruh.

Misi

  1. Mencapai potensi yang optimum bagi pesakit melalui penyampaian perkhidmatan rehabilitasi yang menyeluruh.
  2. Memperoleh kecemerlangan di dalam perkhidmatan rehabilitasi melalui latihan berkualiti dan amalan “Evidence-Based Practice”.
  3. Meningkatkan perkembanagn ilmu terkini melalui integrasi penemuan saintifik dan bidang penyelidikan klinikal.

Strategi

  1. Menggalakkan sumber manusia yang dinamik dan efektif berlandaskan nilai-nilai “compassion”, professionalisma dan semangat berpasukan.
  2. Memastikan penggunaan peralatan yang kos efektif bagi memberi perkhidmatan yang berkualiti.
  3. Mewujudkan persekitaran yang berteraskan pembelajaran, inovasi dan penyelidikan dalam bidang rehabilitasi dan pengurusan disabiliti.
  4. Menggunakan sistem pengurusan data yang efektif dan analisa statistik yang tepat.
  5. Menjalin perkongsian pintar, kolaborasi dan jaringan perhubungan luas dengan agensi perubatan atau yang berkaitan dengannya.